/ Genel / 6. MALİ GENEL KURUL

6. MALİ GENEL KURUL

• 2016 Bilanço
• 2016 Denetim Kurulu Raporu
• 2016 Faaliyet Raporu
• 2016 Gelir Gider Tablosu

• 2017 Bilanço
• 2017 Denetim Kurulu Raporu
• 2017 Faaliyet Raporu
• 2017 Gelir Gider Tablosu

• 2018 Bilanço
• 2018 Denetim Kurulu Raporu
• 2018 Faaliyet Raporu
• 2018 Gelir Gider Tablosu

• 2018-2019 Tahmini Bütçe
• 2019 Faaliyet Programı
• 2019-2020 Tahmini Bütçe
• 2020 Faaliyet Programı

• Gündem
• Kesin Delege Listesi
• Mali Kurul Çağrı Adres Değişikliği
• Mali Kurul Çağrı
• Seçim Takvimi

Divan Tutanağı

BAĞLANTILAR

                      

SPONSORLAR

                    bilyonerlogo